Forside

Sommeren er i anmarsj

Sommeren er i anmarsj, og mange aktiviteter er unnagjort. Det pågår et restaureringsarbeid i kjelleren, og dette vil frigjøre lagringsplass til møbler og annet. Vi har gjennomført felles Sankthansfeiring. Se mer om det i Nytt fra grendelaget. I år har grendelaget 45 års jubileum. Mer om det senere.

Arbeidet med å oppgradere stier i skogen går sin gang. Det søkes også om midler til å bytte ut gamle vinduer i kjelleretasjen.

Vidrek Grendelag

Vidrek Grendelag arrangerer ulike aktiviteter gjennom hele året. Dette kan f.eks. være; barne- og ungdomsgruppe, kaféer, fester, busstur, loppemarked, ruskenaksjon, trim, tøvekurs, juletrefest, 17. mai m.m. Vi er så heldig å ha fått "overtatt" den gamle skolen, som i dag er et mye brukt grendehus.

 

Bygdebladet Austavinden gis ut hver jul til personer som bor på eller har tilknytning til Virak, og tar for seg små og store "nyheter" fra Virak gjennom året som er gått.

Kontakt

Vidrek Grendelag

post@vidrek.no


Leder:

Trond Østrem

99317710


Følg oss på Facebook og hold deg oppdatert på arrangementer og aktiviteter!