Forside

Nye vinduer

I sommer er det gjort en fenomenal jobb med å skifte vinduer i første etasje på grendehuset, det vil si alle vinduer i gymsalen og i klasserommet, samt et kjøkkenvindu. Vi er så heldige å ha en del driftige folk i bygda som stiller opp og tar et tak. Vinduene er store og tunge, men de fant løsninger for å få de gamle vinduene ut og de nye inn. Underveis var det bevertning, kaffe og småprat. Vinduer med listverk er på plass, huset er vasket ned, og gammelvinduene er levert til avfallshåndtering. En stor takk til alle som har bidratt.

Vi fikk støtte til prosjektet fra Medvindmidlene, som er en støtteordning fra Nordkraft. Vi fikk også støtte fra Sparebanken Narvik og Breidablikk Gjestehus. For øvrig ble prosjektet dekket av dugnadsinnsats og egne midler.

Vidrek Grendelag

Vidrek Grendelag arrangerer ulike aktiviteter gjennom hele året. Dette kan f.eks. være; barne- og ungdomsgruppe, kaféer, fester, busstur, loppemarked, ruskenaksjon, trim, tøvekurs, juletrefest, 17. mai m.m. Vi er så heldig å ha fått "overtatt" den gamle skolen, som i dag er et mye brukt grendehus.

 

Bygdebladet Austavinden gis ut hver jul til personer som bor på eller har tilknytning til Virak, og tar for seg små og store "nyheter" fra Virak gjennom året som er gått.

Kontakt

Vidrek Grendelag

post@vidrek.no


Leder:

Trond Østrem

99317710


Følg oss på Facebook og hold deg oppdatert på arrangementer og aktiviteter!